Projekt: „Rodzimy w opolskim”

W ramach projektu „Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem na obszarze środkowym/południowym województwa opolskiego” prowadzę bezpłatne konsultacje dietetyczne dla dzieci do lat 2.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie oświadczenia oraz wypełnienie deklaracji projektowej

(dokumenty do pobrania znajdują się na stronie www.rodzimywopolskim.pl )

Najczęściej spotkane problemy dotyczące żywienia dzieci w tym okresie to:

 

Serdecznie zapraszam na wizytę

Miejsce: Szkoła rodzenia Zdrowa Rodzina, ul. Krapkowicka 10a, Opole
Telefon: 577 999 037